EN | BG

Mankov Fly Fishing.com

Здравейте ФФ Приятели
Mankov Fly Fishing.com

Съвместно пролетно почистване на река Златна Панега

На 11 Април тази година се проведе пролетно почистване на река Златна Панега в района от изворите до началото на екопътеката преди гр. Луковит. В почистването се включиха циментовия завод TITAN, деца и учители от  ПГСС“Сергей Румянцев” и риболовци-доброволци, представители на различни риболовни клубове в страната. Общо малко над 100 човека. Почистването се организира по проект наречен „ Да осиновим река Златна Панега” в който след съвместни действия между нас риболовците и еколозите от TITAN бяха поставени 40 кошчета за отпадъци по поречието на реката в посочения район, 34 табели рисувани от деца от местни у-ща и приканващи да запазим природата по-чиста и красива. Извършихме и въпросното почистване като събрахме и извозихме почти 2 тона, рециклируеми отпадъци, които ще бъдат оползотворени в циментовите пещи.Отпадъците като стъкло, желязо и други твърди неща събирахме в черни чували. Те не са измерени, ще се предадат на депо в Ябланица. Специални благодарности от името на организаторите на това почистване към всички взели участие. Поради не до там доброто време липсва снимков материал, но прилагаме наличното.

От TITAN обещаха отговорно да събират отпадъците от поставените кошчета.

Следващото почистване на реката е организирано на 04. 10. 2014 година от Федерацията на мухарите в България. Почистването ще е през уикенда и се надяваме да се появат възможно най-много риболовци и доброволци.

Макар и да не успяхме да изхвърлим всичкия боклук от реката, поне обрахме по-едрия и сега наистина е приятно и красиво човек да се разходи в накои участъци на реката.

Призива към всички любители на природата не само риболовците е да се опитаме да я запазим и поддържаме чиста като събираме собствения си боклук, а защо не и чуждия.

Поздрави и Наслука !

logo_sm

Tagged as: , , , ,

Leave a Response

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.